title
Mapping social structures by formal non-linear information processing methods : Case studies of Estonian islands environments.Sotsiaalsete struktuuride kaardistamine formaalsete mittelineaarsete infotöötluse meetoditega : Juhtumiuuringud Eesti saarte keskkondades
author
Lindroos, Karin
keywords
saared
kohaidentiteet
sotsiaalsed suhted
elulaad
sotsiaalne struktuur
social structures
data mining and knowledge discovery
conformity scale
non-linear information processing
deep semantics
behaviour places
publisher
TUT Press
supervisor
defence date
04.12.2008
identifier
ISNB 9789985598597
ISSN 14064731
language