title
Tallinna Polütehnik Nr 4 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
01.02.1980
language