title
Institutsionaalse akrediteerimise õppekava enesehindamise automatiseerimine äriinfotehnoloogia õppekava näitel
Automation of institutional accreditation curriculum self-evaluation on the example of Business Information Technology curriculum
author
Nigola, Egor; Randmaa, Erki; Sekljutski, Daniil
supervisor
defence date
language