title
Tallinna Polütehnik Nr 3 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
19.01.1979
language