title
Puhkusetasu arvestamise kord Eestis, hetkeolukord ja peamised probleemid raamatupidajate pilgu läbi
The Present Situation and Main Problems Related to Vacation in Estonia from the Accountants Point of View
Порядок расчёта оплаты отпусков в Эстонии, сегодняшняя ситуация и проблемы глазами бухгалтеров
author
Kupavõh, Natalja
defence date
language