title
Elektrienergia kaod elektrivõrudes
Electrical Energy Losses in Electrical Power Networks
author
Kõrsmaa, Monika
keywords
elektrienergia kaod
tehnilised kaod
aktiivvõimsuskaod
reaktiivvõimsuskaod
kommertskaod
rikkekaod
põhivõrgu kaod
optimaalne tase
electrical energy losses
electrical power network losses
technical losses
reactive power losses
non-technical losses
commercial losses
losses caused by fault
distribution losses
optimal level
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information