title
2004-14 ehitatud erinevat tüüpi asfaltkatete tasasuse muutus Eesti riigimaanteedel
Change of evenness of pavements with different asphalt types constructed in 2004-2014 on Estonian national roads
author
Kivimäe, Jaanus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access