title
Majandusaasta aruande esitamine Eestis
Submission of the Annual Report in Estonia
author
Mänd, Kristiina
keywords
Eesti hea raamatupidamise tava
Euroopa Liidu direktiiv 2013/34/EL
konkurentsivõimelised ettevõtted
Estonian Accounting Standards
Directive 2013/34/EL
competitive companies
defence date
language