title
IT teadmushalduse protsessi arendamine Luminor Bank AS-ile
Developing IT knowledge management process for Luminor Bank AS
author
Nilson, Ave
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2027