title
Satelliitaltimeetria mõõtmiste integreerimine meretaseme prognoosimudeliga
The integration of satellite altimetry and sea level forecast model
author
Allik, Ardo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information