title
Rahvusvaheliste spordi tiitlivõistluste korraldamine Eestis
Organising International Sport Championships in Estonia
author
Tamm, Anne-Mari
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information