title
Trükireklaami kujundamine
Print advertising design
author
Ruže, Veera
keywords
trükireklaam
infovoldikud
kujundamine
värviteooria
trükiettevalmistus
print advertising
booklets
colour theory
prepress
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information