title
Ettevõtte ühiskondlik vastutus ja jätkusuutlik areng turunduse ja sõnumiedastuse perspektiivist
CSR and sustainable develoment of S-group from marketing and messaging perspective
author
Hakala, Benjamin Matias
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network