title
Tsink- ja vaskioonide afiinsus insuliini monomeeride suhtes
Affinity of zinc and copper ions to insulin monomers.
author
Gavrilova, Julia
keywords
tsisnk
insuliin
dissotsiatsioonikonstant
insulin
dissociation constant
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele