title
Kopsu noodulite avastamine ja klassfitseerimine kompuutertomograafia kujutistelt
Detection and Classification of Lung Nodules in Computer Tomography Images
author
Erol, Cihan
keywords
arvutipõhine tuvastamine
valepositiivne
valenegatiivne
computer aided detection (CAD)
computer tomography (CT)
nodule
false positives
false negatives
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Gupta, Anindya
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit