title
Välitööde rakenduse kavandamine metsaressursi majandamiseks
Planning of Field Work Application for Forest Resource Management
author
Tõnisson, Tõnis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 20.05.2026
department / college