title
Sotsiaalmeedia turunduse mõju Y-põlvkonnale
The impact of social media marketing on generation-Y
author
Karama, Liisa-Carmen
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network