title
Tsükloheksüülhemikukurbit[8]uriili komplekside stabiilsus sõltuvalt külalisaniooni suurusest
Dependance of stability of cyclohexylhemicucurbit[8]uril complexes on the size of the guest anion
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Öeren, Mario
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access