title
Indiviididevaheliste erinevuste mõju küberturvalisuse otsuste metakognitiivsele täpsusele
The Effect of Interindividual Differences in Metacognitive Accuracy on Cybersecurity Decisions
author
Malik, Sania Akif
keywords
moraalne dilemma
eetiline otsustamine
küberkaitse strateegiad
metakognitsioon
kognitiivsed eelarvamused
küberturvalisuse juhtumid
emotsionaalsed ja ratsionaalsed erinevused
moral dilemma
ethical decision-making
cyber defence strategies
cybersecurity incidents
emotional and rational differences
defence date
language