title
TalTech üliõpilasesinduse rahastusplatvormi arendus jätkusuutliku tarkvaraarenduse põhimõtteid järgides
Development of TalTech Student Union\s Financing Platform Following Sustainable Software Development Practices
author
Lume, Raimond
keywords
tarkvara jätkusuutlikkus
TalTech üliõpilasesindus
Software sustainability
TalTech Student Union
supervisor
defence date
language
department / college