title
Euroopa digitaalse suveräänsuse arutelu valitsuse pilveandmetöötluse kontekstis: poliitikad ja koalitsioonid
The European digital sovereignty debate in the context of government cloud computing: policies and coalitions
author
Vebrova, Michaela
keywords
defence date
language