title
Tegevuse jätkuvuse kriteeriumid: Eesti näide
Going concern criterias: the case of Estonia
author
Kaldmets, Keiu
keywords
tegevuse jätkuvus
tegevuse jätkuvuse hindamine
going concern
supervisor
defence date
language