title
Eesti turule sisenemise kultuuri ja tegevusala kontekst Maintex Suomi OY Finland näitel.
Estonian Market Entry in Culture and Industry Context. Case: Maintex Suomi Oy, Finland.
author
Koivisto, Mikko Mauno Matias
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network