title
Klassiruumi fassaadi optimeerimine päevavalgusteguri ja suvise ülekuumenemise nõuete alusel Tabasalu uue haridushoone näite
Optimizing the classroom facade for daylight factor and summer overheating example of a new educational building in Tabasalu
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus