title
Transkriptsiooni ja splaissimise analüüs inimese TCF4 ekson 4 regioonis
Analysis of transcription and splicing in the human TCF4 exon 4 region
author
Costa dos Santos Leite, Kristian
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information