title
Tallinnas Preesi tänava elektrivõrgu rekonstrueerimine tarbimiskohtade üleviimiseks 3×220 V pingesüsteemilt 3×230/400 V pingesüsteemile
The reconstruction of electrical network in order to transfer consumers from 3×220 V voltage system to 3×230/400 V voltage system in Tallinn, Preesi street
author
Vihtol, Silvar
keywords
3×220 V pingesüsteemiga võrk
elektrivõrgu rekonstrueerimine
madalpinge õhu- ja maakaabelliin
ühefaasiline lühisvool
kilbid
kujad
kaitsevööndid
3×220 V electrical network
electrical network reconstruction
low-voltage overhead- and underground cable lines
one phase short circuit
power cabinets
minimum gap
protective zone
domestic consumer
defence date
language