title
Halogeensideme donoorse organokatalüsaatori arvutuskeemiline konformatsioonianalüüs
Conformational analysis of halogenbond donor organocatalyst using computational chemistry methods
author
Horm, Andree
keywords
vesinikside
halogenbond
hydrogenbond
quantumchemical computation
PM3
supervisor
defence date
language