title
Tallinna Polütehnik Nr 12 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
06.04.1979
language