title
Torukonveierite automatiseerimise süsteem. System of automation of pipe conveyors. Система автоматизации трубных конвейеров
author
Maykov, Pavel
keywords
torukonveierid
tehnoloogilised protsessid
kontrolleress
pipe conveyor
technological processes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal