title
Elektrontahhümeetrite ja laserskanneri kaugusmõõturi täpsuse hindamine
Assessment of the Accuracy of Total Station and Laser Scanner Distance Meters
author
Saarik, Sander
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access