title
Tallinna Polütehnik Nr 9 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
07.03.1980
language