title
Lahustunud orgaanilise aine polaarsuse ja dünaamika uurimine pööratud faasi vedelikkromatograafilisel meetodil Emajõe näitel
Study of polarity and dynamics of natural organic matter in River Emajõgi by reversed-phase liquid chromatography
author
Sepp, Keiu-Anett
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information