title
Nitraatide spektrofotomeetriline määramine Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala vees
Spectrophotometric determination of nitrate in the water of Pandivere and Põltsamaa-Adavere nitrate sensitive area
author
Simpson, Oliver
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information