title
Thomsen-Friedenreich antigeeni (CD 176) vastaste naturaalsete antikehade mitmekesisus soolevähi patsientidel ning nende diagnostiline ja prognostiline potensiaal
Diversity of natural antibodies to the Thomsen-Friedenreich antigen (CD 176) in patients with colon cancer: diagnostic and prognostic potential
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal