title
9,11-sekosterooli D-ringi fragmendi sünteesi uurimine lähtudes tsüklopentaan-1,2-dioonist
Study of Synthesis of the D-ring of 9,11-Secosterols Starting From Cyclopentane-1,2-dione
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information