title
Aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsioonifaktori TCF4 üleekspressioon roti primaarsetes neuronites lentiviirusvektorite abil
Lentivirus-mediated overexpression of basic helix-loop-helix transcription factor TCF4 in rat primary neurons
author
Raud, Mariliis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information