title
Riigieelarve seisundi mõju majanduskasvule Eesti näitel
The impact of state budget on economic growth in Estonia
author
Pomazan, Anna
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus