title
Aordi pulsilaine kiiruse mõõtmine magnetresonantstomograafia meetodiga ja selle täpsuse hindamine
Measurement of Aortic Pulse Wave Velocity Using a Magnetic Resonance Imaging Method and Assessment of Accuracy
author
Sepa, Madis
keywords
pulsilaine kiirus
aordi anatoomia
faasikontrast
elektrokardiogramm (EKG)
magnetresonantstomograaf
pulse wave velocity (PWV)
aorta anatomy
phase contrast
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus