title
Küünalmustrite tuvastamise ja tulemuse visualiseerimise rakenduse prototüübi arendus
Development of Candlestick Patterns Recognition and Visualization Software Prototype
author
Tammejuur, Tarvo
keywords
küünalgraafik
küünalmustrid
google charts
candlestick chart
candlestick patterns
defence date
language
department / college