title
Eesti mõisaparkide ökosüsteemiteenuste majandusliku väärtuse hinnang
The assessment of the value of ecosystem services provided by Estonian mansion parks
author
Saega, Kerti
supervisor
defence date
language