title
Optiliste parameetrite vertikaalne jaotus ning nende mõjutegurid Loode-Eesti rannikuvees
Vertical variability of optical properties and their impact factors in the coastal waters of northwestern Estonia
supervisor
defence date
language