title
Müügiprotsesside ja -strateegiate muutused COVID-19 mõjul Eesti B2B müügiga tegelevates ettevõtetes
Estonian B2B sales company changes in sales processes and sales strategies under the impact of COVID-19
author
Pahk, Anna
keywords
müügistrateegiad
müügistrateegiate ellu viimine
defence date
language