title
Materiaalse põhivara väärtuse hindamine Eesti finantsaruandluse standardit rakendavates ettevõtetes
Evaluation of the value of tangible assets in companies implementing Estonian financial reporting standard
defence date
language