title
Mitme-tuumalised arhitektuurid riistvarakiirendajaga paralleelseks andmetöötlemiseks
Multi-Core Architectures with Hardware Accelerators for Parallel Data Processing
author
Obuhov, Aleksei
keywords
O(1) ajaline keerukus kaheetapiline sorteerimise võrk
FPGA arendamine
O(1) Time Complexity Two-Step Sorting Network
FPGA implementation
defence date
language