title
Eesti riigiteede sillahaldussüsteemi ühikhindade mooduli arendamine
Development of unit price module for Estonian National Road Bridge Management System
author
Rentik, Marko
keywords
sillahaldussüsteem
elutsükli kulude analüüs
silla ühikhinnad
life-cycle cost analys
LCCA
bridge unit prices
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information