title
Eesti transpordisektoris 10% lise taastuvate energiaallikate osakaalu täitmise võimalused
The fulfilment possibilities of 10% share of renewable energies in the Estonian transport sector
author
Nõomaa, Anton
supervisor
defence date
language