title
Krediidiriskid ja Eesti viivislaenude mahtu mõjutavad makroökonoomilised tegurid finantskriisi ajal ning enne ja pärast seda
Credit risks and the effects of macroeconomic factors on non-performing loans before, during and after the financial crisis
author
Lavrentjeva, Anna
defence date
language