title
Tõendamiskohustus vastastikuse usalduse ümberlükkamiseks: Dublini määruse alusel võrdlev juhtumianalüüs
The Standard of Proof to Rebut Mutual Trust Under Dublin Regulation: Comparative Case-Analysis
author
Härmä, Anu Hilary
keywords
vastastikune usaldus
Dublini määrus
tõendamiskohustus
kaitsetus
mutual trust
Dublin Regulation
supervisor
defence date
language