title
Hüdrotõkete rajamise tehnilis-majanduslikud võimalused Eesti geoloogilistes tingimustes ning nende rakendamine karjäärides
Techno-economical analysis of groundwater cut-off walls construction possibilities in Estonian geological conditions and exploitation in quarries
author
Vaguri, Erki
keywords
hüdrotõkked
damp-proof courses
groundwater cut-off walls
slurry walls
supervisor
defence date
language