title
Merelainete energia muunduri arendamine läänemere tingimuste jaoks. Väiketootjate sünergia väikesaare näitel
Developing a wave energy converter for the Baltic sea water area. Small energy producers synergy on small island grid example
author
Vidjajev, Nikon
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Kahe (2) aasta jooksul on töö kättesaadav vaid TalTech võrgu kaudu